ČESKO-ANGLICKÉ MONTESSORI JESLE

Přijímáme děti během celého roku! Zeptejte se na volná místa!

JESLE MONTESSORI OSTRAVA

O NÁS

Jesle Montessori Ostrava - Dětská skupina - poskytuje péči o děti od 20 měsíců do 3 let včetně. Jsme jediným zařízením rodinného typu, kde jsou uplatňovány dnes tak žádané principy pedagogiky Marie Montessori s důrazem i na výuku angličtiny již v tak ranném období. Klademe důraz na individuální přístup k dítěti, respektujeme osobnost dítěte. Zařízení poskytuje výchovnou péči zaměřenou na osobnostní rozvoj dítěte a jeho schopností přiměřených věku s respektem k jeho vývoji.

JESLE MONTESSORI OSTRAVA

"POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZALO SAMO."

Prostředí Dětské skupiny Montessori Jesle je přizpůsobené potřebám nejmenších dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, které dětem umožňují zdokonalovat se v praktických činnostech, péči o sebe i o prostředí a v poznávání světa kolem nás. Našim cílem je děti podporovat v samostatnosti a nezávislosti. K dětem přistupujeme individuálně a pomáháme, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Dětem nabízíme aktivity z oblasti hudby, pracujeme s výtvarným materiálem. Pro rozvoj jazykových dovedností využíváme říkanek, písní, příběhů. Součástí aktivit je i rozvoj jemné i hrubé motoriky. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí. Kapacita je 12 dětí, přijímáme děti od 2 do 3 let. O děti pečují 2 pedagogové (1 pedagog/6 dětí). Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, počítáme také s dětmi, které mají plenky. Vedle připraveného prostředí uvnitř třídy Miniškolky je pro děti připravena i zahrada, kde mají možnost pečovat o rostliny, sázet, zalévat a pozorovat přírodu. K dispozici je dětem i pískoviště, houpadla a venkovní hrací kuchyňka s domečkem. Do Montessori jeslí můžete děti přihlásit kdykoliv během roku a dle volné kapacity si zvolit počet navštěvovaných dní v týdnu. V případě zájmu nás, pro bližší informace a osobní setkání, kontaktujte na info@montessoriostrava.cz.

Z NAŠEHO ŽIVOTA

GALERIE