JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Profil absolventa

Tento profil reprezentuje typické dovednosti a schopnosti dítěte, které absolvovalo jesle Montessori Ostrava. Je důležité si uvědomit, že každé dítě je jedinečné a může se vyvíjet vlastním tempem. Montessori přístup k vzdělávání respektuje a oslavuje tuto individualitu.

Fyzický vývoj a motorika:

Rozvinutá hrubá a jemná motorika, díky čemuž je schopno provádět základní denní aktivity, jako je držení předmětů, lžící při jídle nebo stavění věžiček z kostek.

Získalo dovednosti samostatného pohybu – chůzi, běh, lezení.

Projevuje chuť zkoumat své okolí, což podporuje jeho fyzický vývoj.

 

Kognitivní dovednosti:

Rozvíjí schopnost rozpoznávání objektů, zvířat a lidí ve svém okolí.

Získává základní pochopení příčiny a následku prostřednictvím interakce s Montessori materiály.

Začíná rozpoznávat základní tvary, barvy a textury.

 

Komunikační schopnosti:

Aktivně rozvíjí slovní zásobu a začíná tvořit jednoduché věty.

Projevuje zájem o komunikaci s dospělými i s ostatními dětmi.

Reaguje na své jméno a rozumí jednoduchým pokynům.

 

Sociální a emocionální vývoj:

Projevuje samostatnost v rámci svých schopností, např. při snaze obléci se.

Začíná chápat základní sociální dovednosti jako sdílení a střídání.

Projevuje empatii a rozumí základním emocím u sebe i u ostatních.

Rozvíjí vztahy s dospělými a vrstevníky a začíná navazovat první přátelství.

 

Sebevědomí a nezávislost:

Projevuje základní sebevědomí tím, že rozpoznává svůj obraz v zrcadle.

Pokouší se o samostatné vykonávání úkonů, i když to znamená zkoušet a znovu zkoušet.

Vyhledává možnosti k projevení své individuality a nezávislosti.

 

Kreativní a estetický vývoj:

Projevuje zájem o zkoumání různých materiálů a textur.

Vytváří jednoduché výtvarné a hudební projekty s podporou učitelů a Montessori materiálů.

Reaguje na hudbu pohybem nebo pokusy o zpěv.