JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Školné

Ceník pobytu dítěte v Dětské skupině 2022/2023

Měsíční platby za školné:
5 dní v týdnu – 3.900 Kč
4 dny v týdnu – 3.550 Kč
3 dny v týdnu – 2.950 Kč
2 dny v týdnu – 2.550 Kč
1 den v týdnu – 2.000 Kč