JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Školné

Ceník pobytu dítěte v Dětské skupině 2022/2023

Měsíční platby za školné:
5 dní v týdnu – 4.490 Kč
4 dny v týdnu – 4.090 Kč
3 dny v týdnu – 3.390 Kč
2 dny v týdnu – 2.890 Kč
1 den v týdnu – 1.890 Kč