JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Školné

Ceník pobytu dítěte v Dětské skupině 2023/2024

Měsíční platby za školné, platné od 1.9. 2023:
5 dní v týdnu – 7.700 Kč
4 dny v týdnu – 6.800 Kč
3 dny v týdnu – 5.400 Kč
2 dny v týdnu – 4.000 Kč
1 den v týdnu – 2.200 Kč

Slevy ze školného

Montessori Ostrava podporuje studium sourozenců a poskytuje slevu 10% ze školného pro celou rodinu. (Napříč školám Montessori Ostrava).

 

Sociální stipendium

Věříme, že každé dítě si zaslouží kvalitní vzdělání a možnost rozvíjet svůj potenciál. Proto nabízíme sociální stipendium pro rodiče žáků Montessori Ostrava, kteří se nacházejí v obtížné finanční situaci. 

Naše škola si zakládá na podpoře rodin z různých sociálních vrstev případně všem rodinám, které se dostanou do náhle složité finanční situace.

Sociální stipendium je určeno na pokrytí nákladů studia ve výši 0-100% předepsaného školného pro příslušný školní rok. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, jeho přidělení je anonymní a diskrétní.