JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Harmonogram dne

7:30 – 8:30 | Příchod dětí a ranní hry:

Děti přicházejí a věnují se volné hře s Montessori materiály vhodnými pro jejich věk.

 

8:30 – 9:00 | Svačina:

Společné stolování s důrazem na podporu sebeobsluhy a malých motorických dovedností.

 

9:00 – 9:20 | Ranní kruh:

Zpěv, pohybové rýmy a krátké pohádky. Doba je kratší vzhledem k nižšímu věku dětí.

 

9:20 – 10:45 | Pracovní doba s Montessori materiály:

Děti si vybírají aktivity, které odpovídají jejich věku a zájmům, pod vedením učitele.

 

10:45 – 11:30 | Pohybová aktivita na čerstvém vzduchu:

Krátká procházka, hry na hřišti nebo jen objevování přírody.

 

11:30 – 12:00 | Oběd:

Děti se učí samostatnému stolování s podporou dospělých.

 

12:00 – 14:15 | Odpočinek/klidová doba:

Vzhledem k věku dětí je klidová doba delší. Hygiena, příprava na odpočinek. Děti si odpočinou, poslouchají tišší hudbu nebo pohádky.

 

14:15 – 14:30 | Svačina:

Děti se podílejí na přípravě svačiny a samy se naservírují pod dozorem dospělých.

 

14:30 – 15:15 | Tvorba, hudba a hry:

Výtvarné aktivity přizpůsobené věku, hudební a pohybové hry, nebo čas na volnou hru s vodou a pískem.

 

15:00 – 15:30 | Příprava na odchod:

Uklízení, oblékání a krátký čas na volnou hru či přípravu na odchod s rodiči.

Tento upravený program bere v potaz konkrétní potřeby dětí ve věku 18-36 měsíců, kdy jsou jejich spaní, pozornost a motorické dovednosti na jiném stupni vývoje než u starších dětí.