DĚTSKÁ SKUPINA

VEDENÍ

Ing. Radan Jünger

zřizovatel

Ostravský patriot, inovátor, kreativec, podnikatel a pedagog, který v letech 2010-2019 vybudoval a řídil největší vzdělávací holding škol v České republice. Po úspěšném exitu z vysokého školství se, v roli rodiče svých dětí, který chce jejich vzdělávání aktivně ovlivnit, věnuje rozvoji předškolních a školských zařízení. Za cíl si klade vytvořit moderní školské instituce, které reagují na měnící se vzdělávací potřeby a tvoří jinou volbu k místy zastaralému tradičnímu vzdělávacímu systému. Svou vizi založil na celosvětovém a respektovaném vzdělávacím systému Montessori pedagogiky. Absolvoval mezinárodně certifikovaný kurz AMI pro Montessori ředitele, který vedli Sue Pritzker and Eder Cuevas. „Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péčí se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků je nekonečným procesem hledání, a je pečlivě vybírán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitele, asistentky nebo rodilé mluvčí.“ Základními kameny Základní školy a mateřské školy Montessori Ostrava jsou zapálení učitelé, nové přístupy, moderní trendy a zároveň kombinace osvědčených metod z klasické didaktiky a Montessori pedagogiky, s důrazem na výuku cizích jazyků.

Ing. Kamila Jünger

ředitelka, zřizovatel

Po narození syna, jsem tušila, že děti budou mou láskou na celý život. Po narození dcery jsem se v této myšlence utvrdila. Nebylo tedy překvapením, když jsem se postupně začala věnovat i dětem v naší MŠ a ZŠ, kde vedu kroužek vaření. Stále jsem však cítila potřebu věnovat se ještě menším dětem. V roce 2022 jsem absolvovala kurz chůvy pro DS. Jsem velmi ráda, že se nám v září 2022 podařilo otevřít první, velmi důležitý stupeň vzdělávání nejmenších dětí, a to Montessori jesličky. Zde působím jako chůva na pobočce na Matrosovově ulici a od září 2023 také jako ředitelka. Jelikož vnímám důležitost potřeby neustále se rozvíjet a vzdělávat vystudovala jsem v roce 2023 kurz asistenta pedagoga a úspěšně jsem absolvovala AMI Montessori Asistentský kurz pod hlavičkou Montessori Institute Prague. AMI kurz mi umožnil hlouběji pochopit, jak důležitou roli hraje vzdělávání již takto malých dětí v jednotlivých oblastech jako jsou praktický život, smyslová výchova, jazyková oblast a kultura. Díky jesličkám se naplňuje má dlouholetá myšlenka vzdělávat děti již od 18 měsíců a připravovat je postupně na přechod do mateřské a následně základní školy. Zejména malé děti jsou velmi citlivé na jakékoliv změny. Velký význam proto vidím v adaptacích nových dětí, kdy se jim snažím poskytnout maximálně příjemné a útulné prostředí a hlavně láskyplný přístup a trpělivost. Od roku 2024 nově vedu v prostorách jeslí Matrosovova Montessori Klubík, kde se mohou děti se svými rodiči přirozeně seznámit s Montessori prostředím.

PROVOZOVATEL

Rozekvítek – Montessori mateřská škola a rodinné centrum, z. ú.

Hluboká 64

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 04606311