JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Přijímání do jeslí

Cesta k prvním kamarádům

Do jeslí Montessori Ostrava (Dětské skupiny) přijímáme děti od 18 měsíců do 3 let během celého kalendářního roku. Prvním krokem je domluva návštěvy u nás na pracovišti ve Svinově či Mariánských Horách a to buď individuálně

… a  nebo na Dnech otevřených dveří, které se konají na ul. Matrosovova nebo Bílovecká.

Jakmile nám vyplníte formulář, brzy se vám ozveme s termínem společné schůzky či potvrdíme účast na Dni otevřených dveří.

 

Toto setkání je zpravidla bez dětí, cílem je představit vám Jesle Montessori Ostrava, její principy a zodpovědět vaše dotazy. Na místě zjistíte, zda-li naše instituce splňuje vaše představy a vy nám svěříte své dítě ke vzdělávání.

 

Posledním a nejdůležitějším krokem je seznámení se s vaším dítětem prostřednictvím adaptačního pobytu, který trvá obvykle 1-3 dny a je plně v naší režii, tedy nic neplatíte. Před adaptačním pobytem je nutno vyplnit PŘIHLÁŠKU DO JESLÍ.

 

Následuje vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do naší DĚTSKÉ SKUPINY a podpis další dokumentace.