JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Příběh jeslí Montessori Ostrava

Příběh jeslí Montessori Ostrava se začal psát paradoxně teprve až v roce 2022. Doposud jsem měl názor, že ty nejmenší děti patří výsostně jen k rodičům. A jako neustále se učící bytost jsem došel k názoru, že ano, patří k rodičům, ale sebedokonalejší rodiče nenahradí postupně podnětné příležitosti k sebepoznávání, sebeovládání a socializaci jako připravené prostředí Montessori zařízení pro ty nejmenší děti.

 

Volba konceptu pro dětskou skupinu (DS) byla tedy snadná a našel jsem ji opět v Montessori pedagogice. Prostředí DS Montessori Ostrava je přizpůsobené potřebám nejmenších dětí, jejich vývoji, velikosti i síle.

 

K dětem na obou pracovištích pečlivě vybírané chůvy přistupuji individuálně tak, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Dětem nabízí aktivity z oblasti hudby, pracují s výtvarným materiálem. Pro rozvoj jazykových dovedností využívají říkanek, písní, příběhů, a to rovněž 2x týdně s rodilou mluvčí angličtiny. Součástí aktivit je i rozvoj jemné i hrubé motoriky. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí.

 

Dětská skupina Jesle Montessori jesle působí na 2 provozovnách Bílovecká 303 a Matrosovova 833/14.

 

Poslání

Poslání jeslí Montessori Ostrava je vytvořit bezpečné a podnětné prostředí, kde každé dítě může prožívat radostný a harmonický začátek svého života.
Věříme, že nejranější období dětského vývoje je klíčové pro budoucí rozvoj a učení.
Proto je naším posláním poskytnout dětem základní kameny pro celoživotní učení, zdůrazňujeme individuální péči a respektujeme jedinečnost každého dítěte.

 

Vize

  • Vytvořit magické místo, kde se ty nejmenší děti mohou stát neohraničenými objeviteli a tvůrci svého vlastního poznání.
  • Být zařízením s plným inspirativním prostředím, kde děti rozvíjejí své schopnosti, vášeň a zájem o poznávání světa.
  • Věříme, že každé dítě má v sobě neomezený potenciál a našim úkolem je ho rozpoznat a podporovat.

 

Co nás dělá výjimečnými:

  • Láska a péče: Každé dítě, které k nám přichází, je přivítáno s láskou a péčí. Vytváříme bezpečné a důvěryhodné prostředí, kde se děti cítí v pohodlí a mají jistotu, že jsou milovány a respektovány.
  • Individuální potřeby: Každé dítě má své vlastní potřeby a tempo vývoje. Sledujeme a respektujeme jedinečnost každého jedince a nabízíme individuální péči a podporu.
  • Přírodní materiály: Nabízíme dětem speciálně navržené Montessori materiály, které podporují jejich smyslový, motorický a kognitivní rozvoj. Dětem umožňujeme objevovat a učit se prostřednictvím vlastního zájmu a iniciativy.
  • Rozvoj motoriky: Podporujeme děti v rozvoji svých motorických dovedností a samostatnosti. Nabízíme jim prostředí, které je stimuluje k pohybu a objevování svého těla a prostoru.
  • Komunikace a sociální dovednosti: Učíme děti komunikovat, vyjadřovat své potřeby a respektovat potřeby druhých. Podporujeme vývoj sociálních dovedností a empatie mezi dětmi.
  • Tým tvoří kvalifikovaní a zkušení pedagogové, kteří mají vášeň pro Montessori pedagogiku a respektují potřeby a zájmy každého dítěte.