JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Stravné

Stravu je možno odhlásit v případě nepřítomnosti dítěte, a to předešlý pracovní den nejpozději do 8:30 hod., telefonicky na čísle: 739 527 100, nebo e-mailu: jitka.palarcikova@montessori-zs.cz.

Pokud Vaše dítě do dětské skupiny nepřijde a nestihnete si odhlásit stravu, můžete si ji přijít vyzvednout od 12:00 do 12:15 hodin do jídlonosiče.

Stravné zahrnuje úhradu za svačinku, oběd, odpolední svačinku a celodenní pitný režim. Pokud si dítě vyzvednete po obědě, dostanete odpolední svačinku s sebou.

Stravné je splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející, převodem na bankovní účet: 

 

Platba za stravné
1 den…  94 Kč

1/2 den…  71 Kč