JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Angličtina v jeslích

Ve věku 1,5 až 3 roky se děti rychle vyvíjejí, a právě proto jsme v Montessori jeslích připravili speciální program výuky angličtiny, který probíhá 2x týdně (Matrosovova úterý a čtvrtek, Bílovecká pondělí a středa) s rodilým mluvčím. Tento čas je intenzivně využíván k maximálnímu přístupu k jazyku.

Ponoření do angličtiny: Během těchto lekcí se s dětmi mluví výhradně anglicky, což pomáhá osvojit si zvuky a slovní zásobu.

 

Písničky a rýmy: Zábavné, krátké melodie, které zavděčí dětem a pomáhají jim osvojit si základní fráze.

 

Senzorické aktivity: Děti se učí nová anglická slova skrze taktické materiály, jako jsou různé textury a barvy.

 

Interaktivní hry a příběhy: Prostřednictvím her a krátkých obrázkových knih se děti setkávají s angličtinou v kontextu.

 

Pohyb a tanec: Děti následují jednoduché pokyny v angličtině při pohybových aktivitách a tancích.

Díky kvalitní interakci a ponoření do jazykového prostředí se snažíme vytvořit pro děti příjemnou a motivující atmosféru k učení. Věříme, že i krátký, ale kvalitní čas s rodilým mluvčím může dětem otevřít dveře do světa angličtiny.