JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Vzdělávací oblasti a principy

Vzdělávací oblasti:

 

Praktický život: Zahrnuje aktivity, které pomáhají dětem stát se nezávislejšími, jako je např. oblékání, nalévání, stolování či péče o rostliny. Tyto aktivity podporují koordinaci, koncentraci a nezávislost.

 

Senzorická výchova: Děti v tomto věku jsou vysoce citlivé na své okolní prostředí. Pomocí Montessori materiálů se seznamují s různými texturami, barvami, zvuky a vůněmi, což rozvíjí jejich smysly.

 

Jazyková výchova: Prostřednictvím obrázkových knih, písniček a říkanek se děti seznámí se základní slovní zásobou a rozvíjejí své komunikativní dovednosti.

 

Matematická představa: Přestože v tomto věku je matematika velmi základní, děti se seznamují s pojmy velikosti, počítání a sekvencí pomocí specifických Montessori materiálů.

 

Kultura a věda: Děti se seznamují s prvky přírody, zvířaty, rostlinami a základními pojmy spojenými s planetou, klimatem a životem kolem nás.

 

Principy:

 •       
 • Připravené prostředí: Prostor je navržen tak, aby podporoval samostatné učení, s materiály dostupnými pro děti a uzpůsobenými jejich velikosti.
 •       
 • Sebeobsluha a nezávislost: Montessori výuka povzbuzuje děti k samostatným činnostem, které rozvíjejí jejich sebedůvěru a schopnost se postarat o sebe.
 •       
 • Respekt k individuálnímu tempu učení: Každé dítě se učí svým vlastním tempem. Montessori pedagogika to uznává a nabízí dětem možnost učit se vlastním tempem.
 •       
 • Učitel jako průvodce: Učitel v Montessori prostředí neinstruuje přímo, ale působí jako průvodce, který pozoruje a nabízí materiály či aktivity dle aktuálních potřeb a zájmů dítěte.
 •       
 • Ruka jako nástroj mysli: Montessori věřila, že „to, co ruka dělá, mysl si pamatuje“. Aktivity jsou navrženy tak, aby byly smysluplné a konkrétní, což dětem pomáhá rozumět světu kolem sebe.
 •       
 • Celostní rozvoj: Montessori pedagogika si klade za cíl rozvíjet nejen intelekt dítěte, ale také jeho emocionální, sociální a tělesné schopnosti.

 

V Montessori jeslích je kladen důraz na to, aby děti byly vedeny k samostatnosti, zvídavosti a lásce k učení v příjemném a podporujícím prostředí.