JESLE MONTESSORI OSTRAVA

Příběh Základní školy Montessori Ostrava

Příběh ZŠ Montessori Ostrava se začal psát v roce 2016, kdy končily první děti v mateřské škole a rodiče včetně mě chtěli, aby ve stejném duchu pokračovalo vzdělávání jejich dětí i na škole základní. Zvolil jsem cestu školy, která se uzavře až v roce 2025, kdy bude obsahovat všech 9 ročníků. Inspirací pro otevření ZŠ Montessori Ostrava byly zahraniční Montessori školy i velmi respektované školy ve skandinávských zemích, jejichž koncepce je naší škole velmi blízká.


Už v předstihu jsem se specialisty začal vytvářet živý „organický“ vzdělávací program ZŠ Montessori Ostrava, který je dotvářen třemi faktory:

1. Národním rámcovým vzdělávacím plánem,

2. Montessori pedagogikou,

3. Dynamikou změn ve společnosti.


Výsledkem je školní vzdělávací program, který nese název: „Aby děti rády chodily do školy…“. Název tak vystihuje základní hodnoty základní školy.

Škola má být místem, kam se dětí těší, kde se sami přirozeně a s respektem sebevzdělávají.

Nechci své děti a další děti v Montessori Ostrava připravovat jen na „Cermatovské“ zkoušky a testy a studium na prestižních vysokých školách. Pro naše děti chci mnohem více, připravit je na reálný praktický život pro druhou polovinu 21. století.


Poslání:

Posláním Montessori Ostrava škol je vzbudit v každém žákovi celoživotní lásku k učení. Poskytovat smysluplné zážitky, které plně zapojí mladou mysl do úsilí o akademickou dokonalost, samostatnost a odhodlání přispívat k našemu rychle se měnícímu společenstvu a světu.
Poskytovat vzdělávací zážitek, který posiluje dětskou mysl, sociální dovednosti a sebevědomí. Věříme v sílu a potenciál každého dítěte a naším posláním je zajistit, aby prospívalo. Když děti pochopí, jak se učit, stanou se nezávislými a samostatnými.
Základními hodnotami je poskytování kvalitního moderního vzdělávání, profesionalita učitelů, jejich individuální přístup k žákům a respektující přístup.


Vize:

„BÝT ORGANICKOU UČÍCÍ A ZÁROVEŇ UČÍCÍ SE ŠKOLOU S KOŘENY V MONTESSORI FILOZOFII A ŠKOLOU RESPEKTUJÍCÍ GLOBÁLNÍ VÝVOJ SVĚTA, ŠKOLOU, KTERÁ JE PRO SVÉ SYSTEMATICKÉ A MODERNÍ SMĚŘOVÁNÍ KE KVALITĚ VE VZDĚLÁVÁNÍ RESPEKTOVÁNA A ZÁROVEŇ PŘITAŽLIVÁ, JAK PRO SVÉ ŽÁKY A JEJICH RODIČE, TAK PRO SVÉ SPOLUPRACOVNÍKY.“
S globální proměnou světa měníme tvář tradičního vzdělávání. Vzdělávání je příprava na život!


Rozhodujícím faktorem pro vytváření efektivní „učící a učící se školy“ jsou lidé, kteří jsou nejcennějším kapitálem, které škola má. Učící se organizace (Learning Organization) jsou dynamickým systémem, který funguje na základě adaptace a zlepšování organizace jako celku. V takové organizaci – škole lidé zlepšují své schopnosti dosahovat požadovaných výsledků, učí se, jak se učit společně s ostatními. Učící se škola se vyznačuje systémovým myšlením, kulturou organizace, nadšením kvalitních zaměstnanců, pozitivním a profesionálním přístupem a je zárukou naplnění vize školy.