ČESKO-ANGLICKÉ MONTESSORI JESLE

MÁME PLNO!

JESLE MONTESSORI OSTRAVA

O NÁS

Jesle Montessori Ostrava - Dětská skupina - poskytuje péči o děti od 20 měsíců do 3 let včetně. Jsme jediným zařízením rodinného typu, kde jsou uplatňovány dnes tak žádané principy pedagogiky Marie Montessori s důrazem i na výuku angličtiny již v tak ranném období. Klademe důraz na individuální přístup k dítěti, respektujeme osobnost dítěte. Zařízení poskytuje výchovnou péči zaměřenou na osobnostní rozvoj dítěte a jeho schopností přiměřených věku s respektem k jeho vývoji.

JESLE MONTESSORI OSTRAVA

"POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZALO SAMO."

Prostředí Dětské skupiny Montessori Jesle je přizpůsobené potřebám nejmenších dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, které dětem umožňují zdokonalovat se v praktických činnostech, péči o sebe i o prostředí a v poznávání světa kolem nás. Našim cílem je děti podporovat v samostatnosti a nezávislosti. K dětem přistupujeme individuálně a pomáháme, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Dětem nabízíme aktivity z oblasti hudby, pracujeme s výtvarným materiálem. Pro rozvoj jazykových dovedností využíváme říkanek, písní, příběhů. Součástí aktivit je i rozvoj jemné i hrubé motoriky. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí. Kapacita je 12 dětí, přijímáme děti od 2 do 3 let. O děti pečují 2 pedagogové (1 pedagog/6 dětí). Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, počítáme také s dětmi, které mají plenky. Vedle připraveného prostředí uvnitř třídy Miniškolky je pro děti připravena i zahrada, kde mají možnost pečovat o rostliny, sázet, zalévat a pozorovat přírodu. K dispozici je dětem i pískoviště, houpadla a venkovní hrací kuchyňka s domečkem. Do Montessori jeslí můžete děti přihlásit kdykoliv během roku a dle volné kapacity si zvolit počet navštěvovaných dní v týdnu. V případě zájmu nás, pro bližší informace a osobní setkání, kontaktujte na info@montessoriostrava.cz.

ZE ŽIVOTA DĚTSKÉ SKUPINY

POSLEDNÍ NOVINKY

Nové prostory na ul. Matrosovova

Nové prostory na ul. Matrosovova

Přinášíme vám první vizualizaci nově vznikajících prostor pro dětskou skupinu…

Více...
Otevíráme!

Otevíráme!

První letní den a my máme všechny potřebné povolení pod…

Více...
Z NAŠEHO ŽIVOTA

GALERIE