JESLE MONTESSORI OSTRAVA

„Pomoz mi, abych to dokázalo samo.“

Prostředí Dětské skupiny Montessori Jesle je přizpůsobené potřebám nejmenších dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, které dětem umožňují zdokonalovat se v praktických činnostech, péči o sebe i o prostředí a v poznávání světa kolem nás. Našim cílem je děti podporovat v samostatnosti a nezávislosti.

K dětem přistupujeme individuálně a pomáháme, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Dětem nabízíme aktivity z oblasti hudby, pracujeme s výtvarným materiálem. Pro rozvoj jazykových dovedností využíváme říkanek, písní, příběhů. Součástí aktivit je i rozvoj jemné i hrubé motoriky. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí.

Kapacita Dětské skupiny je 12 dětí, přijímáme děti od 20 měsíců do 3 let. O děti pečují 2 chůvy (1 chůva/6 dětí).


Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, počítáme také s dětmi, které mají plenky.


Vedle připraveného prostředí uvnitř třídy, je pro děti připravena i zahrada, kde mají možnost pečovat o rostliny, sázet, zalévat a pozorovat přírodu. K dispozici je dětem i pískoviště, houpadla a venkovní hrací kuchyňka s domečkem.

Do Montessori jeslí můžete děti přihlásit kdykoliv během roku a dle volné kapacity si zvolit počet navštěvovaných dní v týdnu. V případě zájmu nás, pro bližší informace a osobní setkání, kontaktujte na info@montessoriostrava.cz.